Rodinné centrum "Skřítci ve škole"

se zaměřuje především na stávající i nastávající maminky, tatínky a jejich děti. Cílem je vytvoření příjemného místa pro setkávání a trávení času na rodičovské dovolené, příležitostí pro rozvoj a zabavení dětí, vznik podnětného a multifunkčního prostředí, které umožní smysluplné trávení času s dětmi.

polu s maminkou a tatínkem
omunikace, kooperace i kreslení
íkání si básniček, řešení problémů
ntegrace, interaktivita
ancování a zpívání
vičení a sportování
nteligence a poznávání nového

Dalším cílem projektu je ukazovat školu v jiném světle – z jiného pohledu, otevírat ji potenciálním budoucím žákům a jejich rodičům, seznámit je s prostředím, učiteli i programem Začít spolu. Možnost navázat spolupráci a kontakt ještě před vstupem do školy. Po tom, co děti s rodiči docházejí do centra – "do školy", půjdou do první třídy do již známého prostředí – tam, kde to znají. Navíc budou mít toto místo spojené s příjemnými zážitky a prožitky a budou se cítit v bezpečí a jistotě, protože zde čas trávily se svým rodičem=jistota a bezpečí.

Hlavní principy

vztahy rodič - dítě, společenské prožitky, citové pouto, mluvení a řešení problémů, .....
dodržování principů programu Začít spolu: ranní/komunikační kruh, práce v centrech/ na stanovištích, komunikace, kooperace, práce ve skuinách, hodnocení a sebehodnocení, poznávání světa kolem nás, .....
setkávání s dalšími rodiči: povídání, vzájemné povzbuzení, nová přátelství, vzájemná pomoc, zážitky, ....

Po dobu návštěvy v rodinném
centru se Vám a Vašim dětem
bude věnovat