x

Pravidelný rozvrh

9:30 - 12:30
Hlídání dětí

15:30 - 17:00
Poznávejme svět
(Volná herna s básničkami, písničkami, tanečky,….)

17:30 - 18:30
Cvičení pro těhotné

10:00 - 12:00
Poznávejme svět
(Volná herna s výtvarnou chvilkou)

18:30 - 20:30
Mama dance

10:00 - 11:00
Jóga pro mamiminky s hlídáním dětí

11:00 - 12:00
Volná herna

14:00 - 14:45
Cvičení s miminky

14:00 - 14:45
Cvičení s miminky

15:30 - .......
Akce