Rodinné centrum "Skřítci v Troji"

se zaměřuje především na stávající i nastávající maminky, tatínky a jejich děti. Cílem je vytvoření příjemného místa pro setkávání a trávení času na rodičovské dovolené, příležitostí pro rozvoj a zabavení dětí, vznik podnětného a multifunkčního prostředí, které umožní smysluplné trávení času s dětmi.

polu s maminkou a tatínkem
omunikace, kooperace i kreslení
íkání si básniček, řešení problémů
ntegrace, interaktivita
ancování a zpívání
vičení a sportování
nteligence a poznávání nového

V našem rodinném centru rádi přivítáme všechny děti od 3 měsíců předškolní věk s jejich rodiči. Najdete u nás příjemné rodinné prostředí, ve kterém se můžete potkat s ostatními rodiči a dětmi při hraní a kávě (volná herna). Nebo se zapojit do nejrůznějších aktivit (cvičení, zpívání, výtvarka, tancování, cvičení pro těhotné, angličtina pro rodiče s dětmi…). Připravujeme také zajímavé přednášky a kurzy pro rodiče (výživové, finanční či kosmetické poradenství).

Po dobu návštěvy v rodinném
centru se Vám a Vašim dětem
bude věnovat