kontaktní osoba:
Kateřina Šrámková
723 607 070
skritcivtroji@email.cz
doprava: bus č. 112
od metra Nádraží holešovice,
zastávka Kovárna
prostory v DSS,
vedle
Galerie u lávky
facebook